یکشنبه ۱۳۹۴/۰۳/۱۰

مشخصات و نحوه مشاركت

پاركينگ تله سي يژ

 

 
 

 

مشخصات طرح :

 

 

 

مكان : ايستگاه مبدأ تله سي يژ

 

 

 

ظرفيت : 300 دستگاه خودرو

 

 

 

ساير امكانات : تجاري وپارگينگ

 

 

 

هزينه هاي تقريبي اجرا: 15،000،000،000 ريال

 

 

 

نحوه مشاركت : ساخت ،بهره برداري وعودت

 

 

 

تصاویر مرتبط