5/31/2015

مشخصات و نحوه مشاركت

سرمايه گذاري دراحداث وبهره برداري از ساختمان رستوران ايستگاه مبداء تله سي يژ قزوين

 

مشخصات طرح:
مكان : ايستگاه مبدأ تله سي يژ.
مساحت : 800متر مربع .
نقشه هاي اجرائي تهيه وبه تائيد رسيده است.
سايرامكانات :رستوران ،كافي شاپ ،مدرسه اسكي،نماز خانه ،سرويس هاي بهداشتي ،پاركينگ برفكوب ودرمانگاه .
*برآورد تقريبي هزينه اجرا: 12،000،000،000ريال.
*نحوه مشاركت : ساخت وبهره برداري وعودت.

 

related images