مشخصات مدير موسسه

 

 

الف : مشخصات فردي :

نام و نام خانوادگي : سید امیر عباس سید قوامی

نام پدر : سید محمد

تاريخ تولد :1357

محل تولد:‌قزوين

تحصيلات :كارشناسي مهندسي عمران ودانشجوي كارشناسي ارشد 

رشته تحصيلي : مديريت استراتژيك

شغل فعلي : مدير موسسه رفاهي تفريحي كاسپين

آدرس : قزوين خيابان پادگان-ساختمان همياري- طبقه چهارم- واحد 11

آدرس :جاده قزوين به رازميان -بعد روستاي زرشك جنب راهدارخانه -مجتمع ورزشي و گردشگري كامان -تله سي يژ قزوين

شماره دفتر :02833322294

پست الكترونيك : Ghavamiamirabbas@gmail.com

 

وب سايت موسسه :WWW.Caspian.qazvin.ir

 

 رزومه كاري

 

1-كارشناس دفتر فني استانداري قزوين به مدت 2 سال

2- مدير عامل و موسس شركت خصوصي پيمانكاري و ساختماني به مدت 13 سال

3-عضو انجمن شركت هاي ساختماني تاسيساتي استان قزوين به مدت 13 سال

4- عضو فعال سازمان نظام مهندسي ساختمان استان قزوين

5- دبير كميسيون مجريان ذيصلاح سازمان نظام مهندسي استان قزوين به مدت 2 سال

6- عضو هيئت رئيسه هيئت شطرنج استان قزوين به مدت 4 سال

7- كارشناس شركت طرح و توسعه سازمان همياري شهرداري هاي استان قزوين به مدت 5/1 سال

8- عضو كارگروه گردشگري شهرداري قزوين هم اكنون

9- سرپرست موسسه رفاهي تفريحي كاسپين هم اكنون