اهداف و موضوعات موسسه
 
1-ارائه خدمات ايرانگردي،گردشگري و جذب توريسم با تاسيس دفاتر و اقامتگاه (نظير هتل،متل،مهمانسرا،کمپ و نظاير آن با اخذ مجوز قانوني ازمراجع ذيربط.
2-بهره برداري و مديريت مجتمع هاي رفاهي و تفريحي در حدود عمليات سازمان با اخذ مجوز قانوني لازم.
3-تاسيس و اداره مرکز يا موسسه حمل مسافر اعم از زميني،هوايي و دريايي با کسب مجوز قانوني لازم.
4-طراحي و تدوين سياستهاي کلان در ارتباط با امور رفاهي و تفريحي و گردشگري استان و برنامه ريزي در خصوص ايجاد فرصت هاي مناسب براي گذراندن اوقات فراغت شهروندان و گردشگران با رعايت مقررات مربوطه.
5-جذب و هدايت مشارکت هاي مردمي و نهادهاي دولتي و غير دولتي برابر مقررات مربوط براي رسيدن به اهداف فوق الذکر.
6-برنامه ريزي در جهت ارتقاء سطح فرهنگ شهروندي و آموزش شهروندان به منظور کاهش مشکلات و ناهنجاريهاي شهري و اصلاح رفتارهاي اجتماعي.
7-ارتقاء سطح نشاط و تندرستي شهروندان از طريق گسترش فضاها و فعاليتهاي گردشگري،رفاهي و تفريحي.
8-احداث و بهره برداري و مديريت شهرکهاي علمي و تحقيقي و فناوري اطلاعات براي عموم بويژه کودکان و نوجوانان و جوانان از قبيل سينما و تئاتر،ستاره شناسي و علوم فضايي،علوم الکترونيک،کشاورزي و گل و گياه،باغهاي گياه شناسي،موزه هاي تاريخ طبيعي،باغ پرندگان،آکواريوم،باغ وحش.