جدول زمانبندي و اجرا اولين جشنواره آدم برفي تله سي يژ قزوين

تاريخ 94/11/16 مكان ايستگاه مقصد تله سي يژ قزوين

 

1-شروع برنامه از ساعت 10 صبح با تلاوت آياتي چند از كلام الله مجيد و پخش سرود ملي جمهوري اسلامي ايران تاساعت 10:15

2-از ساعت 10:15 خير مقدم گويي مدير موسسه به شركت كنندگان و تشريح نحوه (شركت در جشنواره ، داوري ، مسابقه  ونحوه تعيين نفرات برنده و اعطاء جوايز) تا ساعت 10:30

3-از ساعت 10:30 فعاليت جنگ شادي با برگزاري برنامه هاي شاد ، سرود هاي انقلابي ، سنتي ، پاپ مجاز و ارائه برنامه هاي متنوع تا ساعت 12

4-از ساعت 12 بازديد هيئت داوران و مسئولين از روند ساخت آدم برفي تا ساعت12:30

5- از ساعت12:30 حضور مسئولين جهت (مصاحبه تلويزيوني) درسايت ويژه خبري تا ساعت13

6- پايان زمان مسابقه راس ساعت 13:30

7- از ساعت13:30ارزيابي و كارشناسي داوران جهت تعيين نفرات برنده (در دو بخش عمومي و اختصاصي ) تا ساعت14:30

8- از ساعت 14:30 سخنراني مسئولين تا ساعت 15

9- از ساعت15 اعلام نفرات برنده و اهداء جوايز (از طريق مسئولين وحامي مالي جشنواره ) تا ساعت15:30

10-پايان جشنواره ساعت 16

 

                                                                                                                            مجري: موسسه رفاهي تفريحي كاسپين