سرمايه گذاري برد = برد

 

موسسه رفاهي تفريحي كاسپين در نظر دارد اجرا وبهره برداري از پروژه هاي مشخص شده  در ذيل واقع در منطقه نمونه گردشگري كامان و زرشک را با سرمايه گذاري بخش خصوصي مشاركت نمايد. لذا بدينوسيله از كليه علاقه مندان واجد شرايط دعوت ميگردددر صورت تمايل آمادگي خودرا كتباً به دبيرخانه موسسه رفاهي تفريحي كاسپين به آدرس ذيل الاشاره تحويل نمايند .ضمناً جهت كسب اطلاعات بيشتر مي توانند به آدرس سايت www.caspian.qazvin.ir مراجعه و يا با شماره تلفن 33322297-028 تماس حاصل فرمايند.
 

 

شرايط آورده سرمايه گذار :
1-تامين مالي 
2-توان فني واجرائي لازم                

 

شرايط آورده موسسه :
1-زمين
2- مجوزات ساخت
3-زير ساخت
4- طراحي ونقشه هاي اجرائي
پروژه هاي سرمايه گذاري :
1-احداث و بهره برداري از رستوران ايستگاه مبداومدرسه اسكي تله سي يژ قزوين
2- احداث وبهره برداري از پارگينگ و تجاري تله سي يژ قزوين
3- احداث و بهره برداري از رستوران ايستگاه مقصد تله سي يژ قزوين
4- احداث و بهره برداري از سوئيت اقامتي و هتل آپارتمان ايستگاه مبداء و مقصد  تله سي يژ قزوين
5- احداث و بهره برداري از مجموعه تجاري ايستگاه مبداتله سي يژ قزوين
6- بهره برداري از دستگاه تله سي يژ قزوين
7-ساير موارد:احداث و بهره برداري از پل معلق،باني جامپينيگ،ديوار سنگ نوردي ،ديوار يخ نوردي،پيست اسكي،سايت ورزشهاي هوايي،موتور چهار چرخ،دوچرخه كوهستان و غيره
 
آدرس:قزوين-ميدان ارتش -انتهاي خيابان پادگان- ساختمان همياري طبقه سوم واحد 11دفتر موسسه رفاهي تفريحي كاسپين
 
پست الكترونيكي:mrtcaspian@yahoo.com    
وب سايت:www.caspian.qazvin.ir    
  تلفكس:33322297-028