یکشنبه ۱۳۹۴/۰۳/۱۰

مشخصات و نحوه مشاركت

رستوران ايستگاه مقصد

 

مشخصات طرح:
مكان :ايستگاه مقصد تله سي يژ.
مساحت : 1200متر مربع.
نقشه هاي اجرائي تهيه به تائيد رسيده است.
ساير امكانات : رستوران كافي شاپ- اقامتي سرويس هاي بهداشتي ونماز خانه.
برآورد تقريبي هزينه اجرا:15،000،000،000 ريال.
نحوه مشاركت : احداث بهره برداري وعودت.

 

تصاویر مرتبط