شنبه ۱۳۹۸/۰۳/۱۱

اعضاء هسته گزینشی انتخابات هیات امناء صندوق ذخیره

تمدیدمهلت ثبت نام انتخابات

مهلت ثبت نام انتخابات هیات امناء تا شنبه 98/3/11 تمدید شد.

   اعضاء محترم هسته گزینشی انتخابات هیات امناء صندوق ذخیره اعلام کردند :مهلت ثبت نام انتخابات هیات مدیره تا شنبه 11 خرداد ماه تمدید گردید . همکاران محترم شهرداری جهت ثبت نام میتوانند تا پایان ساعت اداری به همراه مدارک خواسته شده در اطلاعیه به دفتر صندوق ذخیره واقع در خیابان فلسطین غربی ساختمان داریوش طبقه 5 واحد 6 مراجعه و مراحل ثبت نام را تکمیل نمایند.

  اعضاء هسته گزینشی انتخابات هیات امناء صندوق ذخیره کارکنان شهرداری قزوین

تصاویر مرتبط